شرکت افشان نیرو

    فروش پایان معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است

نماینده رسمی کمپانی نگزیو

NEXiiO

NEXT iMPACT iS OURS

تاثیر بعدی ما هستیم (اینجا همه چی هوشمنده)

نگزیو

NEXiiO

شرکت افشان نیرو

سازنده انواع تابلو برق، مجری شهر هوشمند و سیستم ارتینگ

نماینده رسمی نگزیو

NEXiiO (NEXT iMPACT iS OURS)

نگزیو

NEXiiO 

زمینه فعالیت

سازنده انواع تابلو برق

سازنده انواع تابلوهای برق فشار ضعیف(LV) تابلوهای برق فشار متوسط(MV) ، تابلوهای  برق کنترل و تابلوهای برق پست کمپکت و کیوسکی ،بانک خازن

خانه هوشمند

هوشمندسازی یکپارچه ساختمان، کنترل اجزای خانه هوشمند، دستیار صوتی، هوشمند سازی اجزای قدیمی خانه، هوشمند سازی بدون تغییر یا تخریب

سیستم های ارتینگ

 طراحی، تامین و اجرای انواع سیستم های ارتینگ ، حفاظت در مقابل برخورد مستقیم صاعقه، حفاظت در برابر ضربات ناشی از ولتاژ صاعقه یا سوئیچینگ

مشاوره و آموزش

مشاوره فنی در زمینه های طراحی و ساخت تابلوهای برق،آموزش هوشمند سازی و برگزاری دوره های آموزشی سیستم های ارتینگ

تعمیرات

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

رنگ‌آمیزی

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

الکترونیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

چوب‌کاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

پروژه‌های انجام شده